Ανακοινώσεις


08 / 10/ 2022

Ο Έπαρχος Αμμοχώστου γνωστοποιεί ότι θα δέχεται αιτήσεις από δικαιούχους

03 / 24/ 2021

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

11 / 12/ 2020

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ