ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡ. 6Δ’ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΑΧΝΑΣ

Δημοσιεύθηκε στις: 29/07/2022

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 02Α-1/2022

Από το γραφείο του Επάρχου Αμμοχώστου ζητούνται προσφορές, από τους εκτοπισθέντες, για την ενοικίαση του καταστήματος με αρ. 6Δ’, του Εμπορικού Κέντρου στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης Δάσους Άχνας, το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει ως κατάστημα Γενικής Χρήσης. Επισημαίνεται ότι προτεραιότητα έχουν οι εκτοπισθέντες που διαμένουν στο Δάσος Άχνας.

2. Περισσότερες λεπτομέρειες, ως επίσης και έντυπα υποβολής προσφορών, μπορούν να ληφθούν από το Γραφείο του Επάρχου Αμμοχώστου στη Λάρνακα και το Παραλίμνι και από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Δάσους Άχνας.

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο και να φθάσουν στο Γραφείο του Επάρχου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, όχι αργότερα από τις 11:00π.μ. (πρωί) της Παρασκευής 19.8.2022. Προσφορές που θα ληφθούν μετά την πιο πάνω ώρα και μέρα δε θα ληφθούν υπόψη.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ