Εγκατάσταση και λειτουργία Άγρο-φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοινότητα Άχνας

Δημοσιεύθηκε στις: 08/08/2023