ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΧΝΑΣ

Δημοσιεύθηκε στις: 12/11/2020

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ζητείται άτομο με αγορά υπηρεσιών για να οριστεί επιθεωρητής για θέματα αποβλήτων για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών. Εάν ο θεσμός λειτουργήσει και αποδώσει υπάρχει πιθανότητα ο κ. Υπουργός Γεωργίας να συνεχίσει το θεσμό ή ακόμη και να μονιμοποιήσει τη θέση.

Το ύψος της αμοιβής θα ανέρχεται στα €1330 μηνιαίως και ο συμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει από μόνος του τις Κοινωνικές του Ασφαλίσεις και το Γεσύ.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Απολυτήριο Λυκείου

                                           Ακέραιος Χαρακτήρας       

Οι Αιτήσεις μαζί με το βιογραφικό να παραδίδονται στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Άχνας μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 2:30μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 24721666.