Ιστορικό του Χωριού


Ή Αχνα είναι ένα από τα μεγάλα και εύφορα χωριά τών Κοκκινοχωριών της επαρχίας Aμμοχώστου έχοντας ολόγυρά της τα χωριά Καλοψίδα, Άχερίτου, Αυγόρου, Ορμίδια, Ξυλοτύμπου, Πέργαμος και Μακράσσυκα.

ΑΘΝΑ Η ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΧΝΑΣ

Ό Αρχιμ. Κυπριανός στην Ιστορία του ( 1η εκδ. Ενετίας 1788) στο κεφάλαιο πού επιγράφεται "Διά τους αγίους ξένους, όπου εκατοίκησαν εις την Νήσο" γράφει σ.352 (σ.525 εκδ.1902) ότι "η των τοπικών παράδοσις θέλει ότι ο άγιος Κενδέας εις Αθναν", εννοείται "εκατοικησεν".
Απ’ αυτήν την παράδοση ενισχύεται το ότι ο Αγιόσπηλος ήταν η κατοικία του Αγίου για αρκετό καιρό.
Αλλά υπάρχει και παλαιότερη μαρτυρία για την ονομασία του χωριού ως Αθνα στον Ενετικό χάρτη του Franco του 1570. Εκεί σημειώνεται ως Atna, αλλά πρόκειται προφανώς περί τυπογραφικού λάθους κατά παράλειψη του h, δηλ. αντί του Athna.

 

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΧΝΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ

Η Άχνα με τον τον τύπο του ονόματος Άθνα, πρωτοεμφανίζεται σε ιστορικά έγγραφα της Φραγκοκρατίας του 15ου αι. ως μικρό χωριουδάκι που άνηκε στις γαίες του βασιλικού οίκου των Λουζινιανών. Πόσους κατοίκους είχε δεν αναφέρεται
Περί τα τέλη της Τουρκοκρατίας (γύρω στο 1850) αναφέρεται στους καταλόγους του Talaat – Effendi ότι είχε 31 φορολογούμενους κατοίκους. Αν λογαριάσουμε τώρα κατά αναλογία των αριθμών που δίδει ο Mas Latrie ότι στους 14,120 φορολογούμενους αντιστοιχούν περίπου 74,000 ψυχές , τότε οι 31 φορολογούμενοι κάτοικοι της Άχνας αντιστοιχούν περίπου σε 162 ψυχές και επομένως η Άχνα κατά τα τέλη της Τουρκοκρατίας η Άχνα θα είχε περίπου 162 κατοίκους .το 1878 η Κύπρος παραχωρήθηκε από την Τουρκία στην Αγγλία και την περίοδο της Αγγλοκρατίας αρχίζουν επίσημες απογραφές και έχουμε έκτοτε ακριβείς αριθμούς του πληθυσμού των κατοίκων τους οποίους σημειώνουμε με τα σχετικά σχόλια μας :
Έτος αριθμός κατοίκων
1850 162. Επί Τουρκοκρατίας.
1881 407. Πρώτη απογραφή της Αγγλοκρατίας, παρουσιάζει αύξηση του πληθυσμού κατά 245 κατοίκους δηλ. αύξηση κατά 151% σε 30 χρόνια. Φαίνεται ότι η αύξηση οφείλεται σε άλλους λόγους παρά σε γεννήσεις και πιθανό σε απορρόφηση των γύρω χωριών της Τραχείας , του Πιλάτου κ.α.
1911 742. Παρατηρείται αύξηση σε 30 χρόνια κατά 335 κατοίκους ήτοι αύξηση κατά 82,30% που σημαίνει ότι στο χωριό εγκαθίστανται κάτοικοι από άλλα χωριά.
1931 1238. Παρατηρείται αύξηση σε μια 20ετία κατά 496 κατοίκους δηλαδή κατά 67% που αποτελεί δήγμα της συνεχούς εγκαταστάσεως κατοίκων από άλλα χωριά.
1946 1986. Εδώ παρατηρείται σε 15 χρόνια αύξηση του πληθυσμού κατά 748 κατοίκους ήτοι κατά 60,42% . Τούτο είναι δηλωτικό της συνέχισης εγκαταστάσεως ξένων.
1960 1833. Εδώ παρατηρείται μείωση του πληθυσμού στο διάστημα μιας 15ετίας κατά 153 κατοίκους ήτοι μείωση κατά 7.70% . η μείωση πρέπει να αποδοθη σε μετανάστευση, ιδίως στην Αγγλία, κατά τα ταραγμένα χρόνια του Απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 αλλά και λόγο της λήξεως του Β΄ παγκοσμίου πολέμου. Περισσότεροι των μεταναστών άνηκαν στην παράταξη των Ακελιστών – Κουμμουνιστών.
1973 1971. Η πρώτη απογραφή της Κυπριακής Δημοκρατίας παρατηρείται αύξηση σε 13 χρόνια κατά 138 κατοίκους ήτοι αύξηση κατά 7.52 % που δεν φθάνει ακόμα τα φυσιολογικά όρια γιατί μερικοί των κατοίκων εγκαθίστανται ως επιστήμονες, δάσκαλοι ή υπάλληλοι εκτός της Άχνας.
1991 1900. Πρόσφυγες Αχνιώτες στο Δασάκι της Άχνας παρατηρείται μείωση στα 18 χρόνια της προσφυγιάς λόγο της εισβολής του Αττίλα 71 κάτοικοι . οι κάτοικοι πήγαν προσφυγες σε άλλα μέρη της Κύπρου ή στο εξωτερικό.