Πολιτική Απορρήτου


Αchna.com.cy (καλούμενο εν τω παρόντι "Η Επιχείρηση") και οι εν πλήρη κυριότητα θυγατρικές της, είναι δεσμευμένες με την προστασία του ιδιωτικού απόρρητου των χρηστών της επιχείρησης και της γενικής ακεραιότητας του Διαδικτύου. Με αυτό εν κατακλείδι, αποκαλύπτουμε εδώ, οποιαδήποτε ζητήματα, σχετικά με τη μυστικότητα, στη συλλογή από την Επιχείρηση των προσωπικών, ή πληροφοριών ταυτότητας, από τους χρήστες της Επιχείρησης.

Έχουμε υιοθετήσει ένα σύνολο οδηγιών διαχείρισης πληροφοριών, που χρησιμεύουν ως η βάση για τις σχέσεις μας, με πελάτες και διαφημιστές. Οι οδηγίες υπόκεινται στην αλλαγή και οποιεσδήποτε τέτοια αλλαγή στην πολιτική απορρήτου μας, θα καταχωρούνται σε αυτήν την σελίδα, χωρίς ειδοποίηση.

Οι ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την δήλωση, πρέπει να απευθύνονται στο συντονιστή ιστοσελίδων της Επιχείρησης, στη διεύθυνση: info@achna.com.cy

Μια περίληψη, των μέτρων που λαμβάνονται από την Επιχείρηση όσο αφορά την προστασία του ιδιωτικού απόρρητου των χρηστών μας, είναι η ακόλουθη:

Δεν παρέχουμε, ή δεν πωλούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτους, εκτός αν συγκεκριμένα έχετε ζητήσει εσείς να το πράξουμε, ώστε αυτοί οι διαφημιστές ή/ και τρίτοι, μπορούν να σας προσφέρουν πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες, που μπορούν να είναι ενδιαφέρουσες ή μη σε σας. Στην περίπτωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αυτές οι προσφορές θα προσέλθουν μόνο σε σας, από την Επιχείρηση.

Η Επιχείρηση, μπορεί να έρθει σε επαφή με σας , ταχυδρομικώς, ή μέσω τηλεφώνου, με λεπτομέρειες των προϊόντων, των υπηρεσιών και των προωθήσεών τους. Στην περίπτ