ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΧΝΑΣ

Δημοσιεύθηκε στις: 24/03/2021

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΧΝΑΣ

      

        Ζητείται άτομο με αγορά υπηρεσιών για να οριστεί επιθεωρητής για θέματα αποβλήτων για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών. Εάν ο θεσμός λειτουργήσει και αποδώσει υπάρχει πιθανότητα ο κ. Υπουργός Γεωργίας να συνεχίσει το θεσμό ή ακόμη και να μονιμοποιήσει τη θέση.

        Το ύψος της αμοιβής θα ανέρχεται στα €1330 μηνιαίως και  ο συμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει από μόνος του τις Κοινωνικές του Ασφαλίσεις και το Γεσύ.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Απολυτήριο Λυκείου

                                             Ακέραιος Χαρακτήρας

 

       Οι αιτήσεις μαζί με το βιογραφικό να παραδίδονται στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Άχνας μέχρι τις 19 Απριλίου 2021 και ώρα 2:30μ.μ..

        Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλ. 24721666 και 24824507.