ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ UCLan CYPRUS ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Δημοσιεύθηκε στις: 30/04/2020

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus στο πλαίσιο συνεργασίας με την Κοινότητα μας και προσφοράς προς τη Κοινωνία γενικότερα, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι προτίθεται να παραχωρήσει μερικές υποτροφίες σε νέους της κοινότητάς μας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 
Οι υποτροφίες σπουδών που προσφέρονται είναι στα εξής προγράμματα σπουδών:
   1. Επαγγελματικό δίπλωμα Γεωργοκτηνοτροφίας/Αγροεπιχειρηματικότητας (διάρκεια 2 χρόνια, αρχικά δίδακτρα Έτος 1ο :  € 5,500 και Έτος 2ο: € 5,500), 
   2. Επαγγελματικό Δίπλωμα στη Μηχανική Αυτοκινήτων (διάρκεια 2 χρόνια, αρχικά δίδακτρα Έτος 1ο :  € 6,000 και Έτος 2ο: € 6,000) .
Για το Νοέμβριο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 παρέχονται:
   - Υποτροφίες 25% για το 1ο έτος
   - Υποτροφίες 25% για το 2ο έτος 
για οποιοδήποτε προγραμμα σπουδών επιλεχθεί.
Για την διεκδίκηση των υποτροφιών θα λαμβάνονται υπ' όψην τα ακόλουθα κριτήρια:
   - Βαθμός απολυτηρίου Λυκείου/Τεχνικής Σχολής,
   - Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.