Λήψη μέτρων Κοινοτικού Συμβουλίου Άχνας για προληπτική αντιμετώπιση COVID-19

Δημοσιεύθηκε στις: 16/03/2020

   Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την προληπτική αντιμετώπιση του COVID-19, τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Άχνας, θα παραμείνουν ανοικτά μόνο για πιστοποιήσεις από τις 16 Μαρτίου μέχρι νεοτέρας. Οι πιστοποιήσεις θα γίνονται στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου και θα παραλαμβάνονται την επόμενη μέρα η ώρα 1:30 μ.μ. 
   Εισπράξεις δεν θα γίνονται κατά την περίοδο αυτή. Για τις οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις στο νερό και στις φορολογίες θα δοθεί παράταση μέχρι 30 Απριλίου 2020.
   Είναι χρέος όλων μας να κατανοήσουμε την κρισιμότητα της κατάστασης και να κάνουμε και εμείς ότι μπορούμε ώστε να μην έχουμε περαιτέρω εξάπλωση του ιού.