Υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων sms

Δημοσιεύθηκε στις: 24/02/2020

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Άχνας σας ενημερώνει ότι θα προβεί σε διαδικασία συλλογής προσωπικών δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία της υπηρεσίας ενημέρωσης του κοινού μέσω γραπτών μηνυμάτων.
 
Η υπηρεσία αυτή θα απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους Δάσους Άχνας, στους διεσπαρμένους Αχνιώτες αλλά και σε οποιοδήποτε άλλον ενδιαφέρεται να ενημερώνεται για τα θέματα που αφορούν την κοινότητα μας.
 
Το σύστημα ενημέρωσης θα παρέχει πληροφορίες που αφορούν την λειτουργία του Κοινοτικού Συμβουλίου Άχνας, εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται στην κοινότητα, ενημέρωση θανάτων και κηδειών συγχωριανών μας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση για ενημέρωση.
 
Αυτό θα καταστεί δυνατόν μαζί με την δική σας βοήθεια και την θετική σας ανταπόκριση. Για να πραγματοποιηθεί η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί η Δήλωση Συγκατάθεσης Πολιτών που βρίσκεται στο φάκελο με αυτήν την Ανακοίνωση, από όλα τα μέλη της οικογένειας. Η Δήλωση αυτή αφορά μόνο ένα άτομο και για κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να συμπληρώνεται ξεχωριστή Δήλωση. 
 
Στην περίπτωση που η δήλωση δεν συμπληρωθεί και παραδοθεί στο Κοινοτικό Συμβούλιο από κάποιον , με την εκκίνηση της υπηρεσίας αυτής δεν θα ενημερώνεται με κανέναν άλλο τρόπο για τα θέματα της κοινότητας και το Κοινοτικό Συμβούλιο Άχνας δεν φέρει καμιά ευθύνη γι’ αυτό.
 
Παρακαλώ όπως το συμπληρωμένο έντυπο επιστραφεί στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου με τους πιο κάτω τρόπους:
i. Να παραδοθεί ιδιοχείρως στο Γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου.
ii. Να αποσταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Γρίβα Διγενή Εμπορ. Κέντρο Φάση Δ, Καταστ. 1, 5523 Δάσος Άχνας.
iii. Να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( email) στη διεύθυνση info@achna.com.cy.
iv. Να αποσταλεί μέσω τηλεομοιότυπου (fax) στο 24722478.