Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας

Δημοσιεύθηκε στις: 03/02/2020

Το Δημοτικό Σχολείο Δάσους Άχνας – «Φώτης Πίττας» προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 10/02/2020 μέχρι 10/04/2020 για 210 διδακτικές περιόδους.

Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας