Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση της μόνιμης θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στο Κοινοτικό Συμβούλιο Άχνας

Δημοσιεύθηκε στις: 17/12/2019

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ100