Ψήφισμα προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στις 27/8/2017

Δημοσιεύθηκε στις: 25/08/2017

27 Αυγούστου 2017

 

Μόνιμα Μέλη

Συμβουλίου Ασφαλείας

Ηνωμένων Εθνών

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Άχνας και το Κέντρο Νεότητος Άχνας, με την ευκαιρία της μαύρης επετείου της κατάληψης της κοινότητας μας από την Τουρκία,   σας διαβιβάζουν το πιο κάτω ψήφισμα:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Εμείς οι Ε/Κ πρόσφυγες διακηρύττουμε ότι:

-Το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής και θα λυθεί μόνο με την πλήρη αποχώρηση των Τουρκικών κατοχικών δυνάμεων και των εποίκων από τα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

-Απαιτούμε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να ενεργήσει αποφασιστικά για την εφαρμογή των ψηφισμάτων του και να συμβάλει ουσιαστικά στην εξεύρεση μιας δίκαιης λύσης  στο Κυπριακό πρόβλημα.

-Απαιτούμε ως μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών  ίση μεταχείριση, όπως όλοι οι ελεύθεροι πολίτες του κόσμου.

-Διεκδικούμε την επανάκτηση των περιουσιών μας.

-Προσδοκούμε σε λύση με την οποία θα συμβιώσουμε ειρηνικά με τους συμπατριώτες μας Τ/Κ, ως ισότιμοι πολίτες ενός Δημοκρατικού κράτους.

-Απαιτούμε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να ασκήσει την επιρροή του στην Τουρκία για να τερματίσει την κατοχή, να εγκαταλείψει τα διχοτομικά της σχέδια και την αδιαλλαξία, ώστε να συμβάλει στην εξεύρεση δίκαιης , λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού προβλήματος, η οποία θα επιτρέψει σε  όλους τους πρόσφυγες να επιστρέψουν στα σπίτια και τις περιουσίες τους, με συνθήκες ασφάλειας και με κατοχυρωμένα όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα.

- Προσδοκούμε ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών θα ασκήσει την ανάλογη πίεση προς την Τουρκία ούτως ώστε η κατεχόμενη Άχνα να επιστραφεί στους νόμιμους κατοίκους της επειδή είναι ερειπωμένη και ακατοίκητη, σαν ένδειξη καλής θέλησης από την Τουρκία για επανέναρξη των συνομιλιών.

 

Νίκος Ι. Βάσιλας – Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Άχνας
Χριστόδουλος Κουντουρέτης – Πρόεδρος Κέντρου Νεότητος Άχνας