ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε στις: 03/02/2020

H Σχολική Εφορεία Δάσους Άχνας ανακοινώνει, ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους/ες για πλήρωση της θέσης Σχολικού Βοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στην Ειδική Μονάδα του Δημοτικού Σχολείου Δάσους Άχνας – «Φώτης Πίττας».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία από την Τετάρτη 05/02/2019 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 12/02/2019. Σημειώνεται, ότι η θέση είναι μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2019-2020. Προτεραιότητα θα δοθεί σε άτομα με προσόντα και πείρα συναφή με τη θέση.

Σχολική Εφορεία Δάσους Άχνας