ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ UCLAN CYPRUS Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Δημοσιεύθηκε στις: 23/07/2019

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus στο πλαίσιο συνεργασίας με την Κοινότητα μας και προσφοράς προς τη Κοινωνία γενικότερα, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ειδική μείωση στα δίδακτρα του Πανεπιστημίου για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019/2020.

  • 5 Ειδικές μειώσεις ύψους €2450 στα αρχικά δίδακτρα για οποιοδήποτε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιλεχθεί, με τελικά πληρωτέα δίδακτρα €7500 το χρόνο, για όλα τα χρόνια φοίτησης.
  • 5 Ειδικές μειώσεις ύψους €3600 στα αρχικά δίδακτρα για οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιλεχθεί, με τελικά πληρωτέα δίδακτρα €6900.

Διευκρινίζεται ότι οι πιο πάνω μειώσεις διδάκτρων ισχύουν για εισδοχή τον Οκτώβριο του 2019 και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια εισδοχής του Πανεπιστημίου. Διασαφηνίζεται ότι οι πιο πάνω υποτροφίες ισχύουν μόνο για νεοεισερχόμενους φοιτητές και δεν μπορούν να συνδυαστούν και/ή να προστεθούν σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά ή υποτροφία.


Οι αιτήσεις των υποψηφίων για την παραχώρηση ειδικών μειώσεων στα δίδακτρα του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus για την Ακαδημαϊκή χρονιά 2019/2020, θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας και θα πρέπει να φτάσουν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Άχνας το αργότερο μέχρι τις 16 Αυγούστου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 24721666.