ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ KES COLLEGE Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Δημοσιεύθηκε στις: 23/07/2019

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, η Διεύθυνση του KES COLLEGE μαζί με το Κοινοτικό μας Συμβούλιο για να βοηθήσουν οικονομικά περισσότερες οικογένειες τελειόφοιτων μαθητών/τριών στην Κοινότητα μας, αποφάσισαν τη χορήγηση Τριών (3) υποτροφιών ύψους 20% των διδάκτρων σε όλα τα Αξιολογημένα – Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το KES COLLEGE, πέραν της ετήσιας Κρατικής χορηγίας!
Έτσι, με την προσφορά αυτή του KES COLLEGE μειώνεται πολύ σημαντικά το τελικό κόστος σπουδών  που θα επιβαρυνθεί η ίδια η οικογένεια για τις σπουδές του παιδιού της.

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα χρόνια σπουδών των υποτρόφων.

Οι αιτήσεις για τις υποτροφίες θα πρέπει να υποβάλλονται σε εμάς και εμείς θα επιλέγουμε τους υπότροφους λαμβάνοντας υπόψιν τα πιο κάτω ελάχιστα κριτήρια:

  1. Την οικογενειακή κατάσταση της οικογένειας (άνεργοι γονείς ή χαμηλό εισόδημα ή πολύτεκνη/μονογονεϊκή οικογένεια κλπ) και
  2. Τη γενική επίδοση του υποψηφίου στο σχολείο ( Γενικός βαθμός Απολυτηρίου 15/20 και άνω)

Τι καλύπτει κάθε υποτροφία

  • Οι υποτροφίες αυτές διαρκούν για όλα τα χρόνια των σπουδών του υποτρόφου,
  • Οι υποτροφίες δεν καλύπτουν το δικαίωμα εγγραφής, τα βιβλία, τον ατομικό εξοπλισμό που απαιτείται από ορισμένα Προγράμματα Σπουδών και τα δικαιώματα για οποιεσδήποτε εξωτερικές εξετάσεις καθώς και το κόστος για την έκδοση τίτλου σπουδών.


Οι αιτήσεις των υποψηφίων για τις υποτροφίες του KES COLLEGE για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας και θα πρέπει να φτάσουν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Άχνας το αργότερο μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 24721666.